محصولات ما

ردیف نوع کالا نام محصول کشورسازنده مقدار هر بسته نوع بسته بندی نمونه موجود تاریخ تحویل حداقل سفارش (به کیلو)
1 گرانول NATUREX Swiss *** Original دارد *** 200
2 پکتین NATUREX Swiss *** Original دارد *** 200
3 پودر کاکائو 12-10 CARGILL Holland 5 Original دارد 2روزه 5
4 پودر کاکائو 24-22 CARGILL Holland 5 Original دارد 2 روزه 5
5 کوکومس/خمیر کاکائو CARGILL Holland *** Original ندارد 2ماه 10000
6 وانیل CARGILL Holland 20 Original دارد 2 روزه 20
7 پودر عسل NATUREX Swiss 25 Original دارد 2روزه 25
8 پودر چغندر NATUREX Swiss 25 Original دارد 2روزه 25
9 پودر نسکافه CARGILL Holland 20 Original دارد 2روزه 20
10 پوره موز NATUREX Swiss 10-20-50-200 Original دارد 2روزه 10
11 آنتی اکسیدان NATUREX Swiss *** Original دارد 2روزه ***
12 پودر قهوه CARGILL Holland 5 Original دارد 2روزه 5
13 دانه قهوه CARGILL Holland 5 Original دارد 2روزه 5
scroll up